Мэдлэг, мэдээлэл, өрсөлдөөнд тулгуурласан цахим бизнесийн ертөнцөд өмнөө байгаа өргөн боломжуудыг…

Та дэлхийн худалдааны платформуудыг ашиглан дэлхийн хаанаас ч өөрт хэрэгтэй зүйлсээ өнгө дизайн…

Tус ном нь олон улсад ашиглагддаг томоохон цахим худалдааны сувгуудыг онцолж хэрхэн худалдан авалт хийх, оновчтой сонголт хийх…

CEO/Founder/

          Даяаршлын нөлөөгөөр бизнесийн орчинд сүүлийн жилүүдэд олон томоохон өөрчлөлтүүд гарч байна.Зэх зээл дэх өрсөлдөөн ширүүсч, цахим орчинд дахь бизнесийн хөгжил хурдсаж, хүн бүрийн бизнес сэтгэлгээ хөгжиж, аливаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг зэх зээлд хүргэж, нийлүүлэх арга, технологи нь улам бүр нарийссан.

           Мэдлэг, мэдээлэл, өрсөлдөөнд тулгуурласан цахим бизнесийн ертөнцөд өмнөө байгаа өргөн боломжуудыг ашиглахын тулд бизнесийн орчин нөхцөлүүдийг сайтар ойлгож, бизнесийг явуулах арга техникийг ашиглаж сурах хэрэгцээ шаардлагыг олон арван хувь хүн бизнесийн байгууллагуудад санал болгох нь бидний зорилго юм.

М.Лхагва

Үйлчилгээ

0
Хамт олон
0
Хөрөнгө оруулагч
0
Төсөл хөтөлбөр

Маркетинг, менежмент

500'000₮

Танхимын сургалт

50'000₮

Өртөө холбоо

300'000₮