• + 976 77032323
  • info@lava.mn
  • Ulaanbaatar / Mongolia

Арга хэмжээ

Арга хэмжээ

Day 1

08:00 - 10:00
Conference Room 1

Day 2

08:00 - 10:00
Conference Room 2

Day 3

08:00 - 10:00
Conference Room 3

Day 4

08:00 - 10:00
Conference Room 4

Day 5

08:00 - 10:00
Conference Room 5

Day 6

08:00 - 10:00
Conference Room 6