"MyApp" төсөл

Нэмэлт өртөг, дундын зуучлагчгүйгээр хүссэн зүйлээ Хятад, Солонгос, Америк, Турк зэрэг олон улсын худалдааны аппликейшнуудаас өөрөө, эрсдэл багатайгаар худалдан авалт хийх талаар заавар зөвлөгөө, өөрсдийн туршлагаас хуваалцсан MyApp ном.